SKELBIMAS – DĖL ATASKAITINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO / 2023

2023 m. gegužės mėn. 5 d. (penktadienį) 20:00 val. šaukiamas sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ ataskaitinis rinkiminis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta: Vilniaus raj., Riešės sen., Purnuškių k., Magnolijų 3-ioji g. 11 (prie tvenkinio).

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl ūkinės (valdybos ataskaitos) ir finansinės (metinės atskaitomybės) pristatymo ir tvirtinimo;
  2. Dėl revizijos metinės ataskaitos pristatymo ir tvirtinimo;
  3. Dėl įstatų keitimo;
  4. Dėl nario mokesčio didinimo infliacijos dydžiu nuo 8 eur/aras iki 10 eur/aras;
  5. Dėl valdybos pirmininko atlygio nustatymo;
  6. Dėl 2023 m. pajamų – išlaidų sąmatos patvirtinimo;
  7. Dėl valdybos nario rinkimo;
  8. Dėl valdybos pirmininko rinkimo.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių (balsų), susirinkimą laikyti neįvykusiu. Pakartotinį bendrijos ataskaitinį rinkiminį visuotinį narių susirinkimą šaukti: 2023 m. gegužės mėn. 20 dieną (šeštadienį), 12:00 val., pagal tą pačią darbotvarkę, toje pačioje vietoje.

Iškilus klausimams kreiptis Bendrijos el. paštu sbelektronika3@gmail.com

Vadovaujantis LR sodininkų bendrijų įstatymo 2003.12.18 Nr.IX-1934 16 straipsnio 1 punktu suteikta iniciatyvos teise susirinkimą šaukia bendrijos valdyba.