SKELBIMAS – DĖL ATASKAITINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO / 2023

Rekomenduojama

2023 m. gegužės mėn. 5 d. (penktadienį) 20:00 val. šaukiamas sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ ataskaitinis rinkiminis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta: Vilniaus raj., Riešės sen., Purnuškių k., Magnolijų 3-ioji g. 11 (prie tvenkinio).

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl ūkinės (valdybos ataskaitos) ir finansinės (metinės atskaitomybės) pristatymo ir tvirtinimo;
 2. Dėl revizijos metinės ataskaitos pristatymo ir tvirtinimo;
 3. Dėl įstatų keitimo;
 4. Dėl nario mokesčio didinimo infliacijos dydžiu nuo 8 eur/aras iki 10 eur/aras;
 5. Dėl valdybos pirmininko atlygio nustatymo;
 6. Dėl 2023 m. pajamų – išlaidų sąmatos patvirtinimo;
 7. Dėl valdybos nario rinkimo;
 8. Dėl valdybos pirmininko rinkimo.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių (balsų), susirinkimą laikyti neįvykusiu. Pakartotinį bendrijos ataskaitinį rinkiminį visuotinį narių susirinkimą šaukti: 2023 m. gegužės mėn. 20 dieną (šeštadienį), 12:00 val., pagal tą pačią darbotvarkę, toje pačioje vietoje.

Iškilus klausimams kreiptis Bendrijos el. paštu sbelektronika3@gmail.com

Vadovaujantis LR sodininkų bendrijų įstatymo 2003.12.18 Nr.IX-1934 16 straipsnio 1 punktu suteikta iniciatyvos teise susirinkimą šaukia bendrijos valdyba.

SKELBIMAS – DĖL ATASKAITINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO / 2022

2022 m. balandžio mėn. 29 d. (penktadienį) 19:00 val. šaukiamas sodininkų
bendrijos „Elektronika-3“ ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: Vilniaus raj., Riešės sen., Purnuškių k., Magnolijų 3-ioji g. 11 (prie tvenkinio).

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl ūkinės (valdybos ataskaitos) ir finansinės (metinės atskaitomybės) pristatymo ir
  tvirtinimo;
 2. Dėl revizijos metinės ataskaitos pristatymo ir tvirtinimo;
 3. Dėl tikslinių 2022 m. įnašų;
  3.1 Dėl sutaupyto nario mokesčio nukreipimo tikslinei paskirčiai;
  3.2 Dėl 100 eur tikslinės įmokos dydžio 2022-iems metams, skirto eilės tvarka: UAB
  Topokada apmokėti, Magnolijų 1-osios ir Gilių 3-osios gatvių posūkio praplatinimo
  darbams;
 4. Dėl 2022 m. pajamų – išlaidų sąmatos patvirtinimo;
 5. Dėl Bendrijos registravimo adreso keitimo;
 6. Dėl valdybos nario rinkimo, paaiškėjus aplinkybei, kad valdybos nariu
  išrinktas asmuo nėra bendrijos narys;
 7. Dėl įvažiavimo keliukų į sodininkų valdomus sklypus reglamentavimo.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių (balsų), susirinkimą
laikyti neįvykusiu.
Pakartotinį bendrijos ataskaitinį visuotinį narių susirinkimą šaukti:
2022 m. gegužės mėn. 14 dieną (šeštadienį), 12:00 val., pagal tą pačią darbotvarkę,
toje pačioje vietoje.

Vadovaujantis LR sodininkų bendrijų įstatymo 2003.12.18 Nr.IX-1934 16 straipsnio 1 punktu suteikta iniciatyvos teise susirinkimą šaukia bendrijos valdyba.

Mokėjimai

Rekomenduojama

Skiltyje Mokėjimai pateikta aktuali sodininkų skolų lentelė. Prašome susipažinti ir esant įsiskolinimui jį kaip įmanoma greičiau sumokėti šiais rekvizitais: 

sodininkų bendrija Elektronika-3
a/s LT17 7044 0600 0824 8090
mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti sklypo numerį ir (arba) sklypo adresą

Jei negalite apmokėti skolos esant finansiniams sunkumams, prašome kreiptis į bendrijos valdybą sbelektronika3vp@gmail.com su prašymu atidėti skolos mokėjimą arba išsimokėti dalimis.

Sodininkų dėmesiui!

Rekomenduojama

Keičiasi nario mokesčio mokėjimo terminas.

2022 m. sausio mėn. 23 d. įvyko visuotinis sodininkų bendrijos Elektronika-3 narių susirinkimas (protokolo nuoroda), kurio metu buvo priimtos naujos vidaus tvarkos taisyklės (taisyklių nuoroda). Taisyklėse numatyta  nario mokesčio mokėjimo už einamuosius metus terminas – iki liepos mėnesio 1 d. Tai reiškia, kad už 2022 m. nario mokestį reikėtų sumokėti iki 2022 m. liepos mėn. 1 d.