Sodininkų dėmesiui!

Informuojame!

2022 m. gegužės mėn. 14 d. įvykusiame visuotiniame SB Elektronika-3 susirinkime patvirtinta 100 eur. dydžio tikslinė įmoka, kurios mokėjimo terminas yra 2022 m. rugpjūčio mėn. 31 d.

Primename, kad nario mokesčio mokėjimo terminas yra 2022 m. liepos mėn. 1 d

Skyriuje nariams yra paskaičiuoti mokėtini nario ir tiksliniai mokesčiai 2022-iems metams pagal sklypų adresus ir numerius

Taip pat keičiasi valdybos sudėtis: vietoje Pauliaus Gadišausko išrinktas naujas valdybos narys Sergejus Pavlovas. Su priimtais sprendimais prašome susipažinti skirsnyje “Visuotinių susirinkimų protokolai