SKELBIMAS – DĖL ATASKAITINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO / 2022

2022 m. balandžio mėn. 29 d. (penktadienį) 19:00 val. šaukiamas sodininkų
bendrijos „Elektronika-3“ ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: Vilniaus raj., Riešės sen., Purnuškių k., Magnolijų 3-ioji g. 11 (prie tvenkinio).

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl ūkinės (valdybos ataskaitos) ir finansinės (metinės atskaitomybės) pristatymo ir
  tvirtinimo;
 2. Dėl revizijos metinės ataskaitos pristatymo ir tvirtinimo;
 3. Dėl tikslinių 2022 m. įnašų;
  3.1 Dėl sutaupyto nario mokesčio nukreipimo tikslinei paskirčiai;
  3.2 Dėl 100 eur tikslinės įmokos dydžio 2022-iems metams, skirto eilės tvarka: UAB
  Topokada apmokėti, Magnolijų 1-osios ir Gilių 3-osios gatvių posūkio praplatinimo
  darbams;
 4. Dėl 2022 m. pajamų – išlaidų sąmatos patvirtinimo;
 5. Dėl Bendrijos registravimo adreso keitimo;
 6. Dėl valdybos nario rinkimo, paaiškėjus aplinkybei, kad valdybos nariu
  išrinktas asmuo nėra bendrijos narys;
 7. Dėl įvažiavimo keliukų į sodininkų valdomus sklypus reglamentavimo.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių (balsų), susirinkimą
laikyti neįvykusiu.
Pakartotinį bendrijos ataskaitinį visuotinį narių susirinkimą šaukti:
2022 m. gegužės mėn. 14 dieną (šeštadienį), 12:00 val., pagal tą pačią darbotvarkę,
toje pačioje vietoje.

Vadovaujantis LR sodininkų bendrijų įstatymo 2003.12.18 Nr.IX-1934 16 straipsnio 1 punktu suteikta iniciatyvos teise susirinkimą šaukia bendrijos valdyba.