Priminimas dėl sklypų šienavimo

Primename, kad pagal Visuotinio narių susirinkimo patvirtintas Vidaus tvarkos taisykles sodo sklypai pirmą kartą turi būti nušienauti iki gegužės 15 dienos. Raginame kuo skubiau tai atlikti, nes gegužės 20-tos  dienos duomenimis – ne visi tai atliko.

SKELBIMAS – DĖL ATASKAITINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO / 2022

2022 m. balandžio mėn. 29 d. (penktadienį) 19:00 val. šaukiamas sodininkų
bendrijos „Elektronika-3“ ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: Vilniaus raj., Riešės sen., Purnuškių k., Magnolijų 3-ioji g. 11 (prie tvenkinio).

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl ūkinės (valdybos ataskaitos) ir finansinės (metinės atskaitomybės) pristatymo ir
  tvirtinimo;
 2. Dėl revizijos metinės ataskaitos pristatymo ir tvirtinimo;
 3. Dėl tikslinių 2022 m. įnašų;
  3.1 Dėl sutaupyto nario mokesčio nukreipimo tikslinei paskirčiai;
  3.2 Dėl 100 eur tikslinės įmokos dydžio 2022-iems metams, skirto eilės tvarka: UAB
  Topokada apmokėti, Magnolijų 1-osios ir Gilių 3-osios gatvių posūkio praplatinimo
  darbams;
 4. Dėl 2022 m. pajamų – išlaidų sąmatos patvirtinimo;
 5. Dėl Bendrijos registravimo adreso keitimo;
 6. Dėl valdybos nario rinkimo, paaiškėjus aplinkybei, kad valdybos nariu
  išrinktas asmuo nėra bendrijos narys;
 7. Dėl įvažiavimo keliukų į sodininkų valdomus sklypus reglamentavimo.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių (balsų), susirinkimą
laikyti neįvykusiu.
Pakartotinį bendrijos ataskaitinį visuotinį narių susirinkimą šaukti:
2022 m. gegužės mėn. 14 dieną (šeštadienį), 12:00 val., pagal tą pačią darbotvarkę,
toje pačioje vietoje.

Vadovaujantis LR sodininkų bendrijų įstatymo 2003.12.18 Nr.IX-1934 16 straipsnio 1 punktu suteikta iniciatyvos teise susirinkimą šaukia bendrijos valdyba.

Mokėjimai

Rekomenduojama

Skiltyje Mokėjimai pateikta aktuali sodininkų skolų lentelė. Prašome susipažinti ir esant įsiskolinimui jį kaip įmanoma greičiau sumokėti šiais rekvizitais: 

sodininkų bendrija Elektronika-3
a/s LT17 7044 0600 0824 8090
mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti sklypo numerį ir (arba) sklypo adresą

Jei negalite apmokėti skolos esant finansiniams sunkumams, prašome kreiptis į bendrijos valdybą sbelektronika3vp@gmail.com su prašymu atidėti skolos mokėjimą arba išsimokėti dalimis.